เงื่อนไขการลงประกาศฟรี

บริษัท สตาร์ท แอป จำกัด ขอสงวนสิทธิ ไม่อนุญาตให้ลงประกาศ สินค้าหรือบริการที่ผิดกฏหมายทุกประเภท อาทิ การพนัน ยาเสพติด เงินกู้ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินจดทะเบียน

(ผู้ลงประกาศทุกท่าน หากสมัครเป็นสมาชิกกับสตาร์ทแอพ จะสามารถลงประกาศได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง)และขอสงวนสิทธิ ไม่อนุมัติประกาศ สำหรับผู้ไม่สมัครสมาชิกกับทางเรา